1983: Με τον Παύλο στο χωριόΔες πως είμασταν τότε ξάδελφε!

6 σχόλια: